Photobucket Photobucket Photobucket

Pendahuluan

Blog Kesusasteraan Bandingan Nusantara ini diwujudkan bagi mendedahkan tentang ilmu Kesusasteraan Bandingan. Landasan perincian blog ini merujuk kepada Siri Kuliah Sastera Bandingan Nusantara. Blog ini merupakan wadah rujukan yang efektif seiring dengan tuntutan zaman teknologi maklumat pada masa kini. Cetusan idea dalam blog ini dikongsi bersama oleh siswazah program sarjana kesusasteraan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sesi 2009/2010. Kursus ini dikendalikan oleh Dr. Mawar Shafei.